Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

W zasobach Banku Danych o Lasach zostały udostępnione zaktualizowane dane, aktualizacja obejmuje:

  1. Nowe dane dla lasów w zarządzie PGL Lasy Państwowe (na dzień 1 stycznia 2019 roku) oraz lasów pozostałych form własności.
  2. Na mapie łowieckiej dodano aktualną informację o ASF, pochodzącą z Głównego Insprektoratu Weterynarii.