Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

17-19 października 2023 r. w hotelu IKAR w Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja konferencji pt.: „AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY LASU- 2023"


Konferencja jest skierowana do pracowników nauki, Lasów Państwowych, parków narodowych, regionalnych dyrekcji Ochrony Środowiska, szkół oraz wszystkich osób, którym zagadnienia z zakresu ochrony lasu przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi są bliskie.

Więcej informacji w poszczególnych zakładkach strony www konferencji https://www.ibles.pl/aktualne-problemy-ochrony-lasu-2023-r.