Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Taksator PU

Program Taksator - Plany Uproszczone (Taksator PU) został opracowany w celu umożliwienia wprowadzania, przetwarzania i udostępniania danych zbieranych podczas tworzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

Więcej informacji oraz plik instalacyjny programu można znaleźć na stronie ZILP LP.