Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Aby pobrać standardowy zestaw danych dla wydzieleń w zarządzie nadleśnictw PGL Lasy Państwowe, proszę skorzystać z formularza interaktywnego.

Zestaw danych udostępnianych poprzez formularz interaktywny zawiera opis taksacyjny, w postaci plików tekstowych, oraz geometrię wydzieleń i oddziałów leśnych w formacie ESRI Shapefile. Takie zestawy danych udostępniane są dla pojedynczych nadleśnictw PGL LP. Opis udostępnianych danych oraz porady i przykłady ich wykorzystania można pobrać pod linkiem.

Ponadto istnieje możliwość pobrania warstw geometrycznych granic zasięgów nadleśnictw PGL LP oraz obszarów programu Zanocuj w lesie (w formacie SHP oraz KML).

Aby uzyskać dane dotyczące lasów PGL LP w niestandardowym układzie, proszę wypełnić wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego a  jego skan wysłać na adres: bdl@bdl.lasy.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Bank Danych o Lasach udostępnia w imieniu PGL LP dane ujęte w katalogu informacji udostępnianych.