Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Źródła danych do tworzenia mapy interaktywnej

 

Lasy Państwowe, System Informatyczny Lasów Państwowych
Warstwy przestrzenne leśnej mapy numerycznej z granicami: wydzieleń leśnych, oddziałów, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, wydzieleń siedliskowych, elementów mapy fitosocjologicznej.

Starostwa Powiatowe
Warstwy przestrzenne uzyskane na drodze konwersji z systemów informacji przestrzennej działającej w starostwach lub z ręcznej digitalizacji materiałów źródłowych, zawierające  granice: wydzieleń leśnych, oddziałów.

Parki Narodowe
Warstwy przestrzenne uzyskane na drodze konwersji z systemów informacji przestrzennej działających w parkach narodowych lub z ręcznej digitalizacji materiałów źródłowych, zawierające  granice: wydzieleń leśnych, oddziałów.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ)
Warstwy przestrzenne uzyskane na drodze konwersji z systemu informacji przestrzennej działającego w GDOŚ, zawierające  granice: rezerwatów przyrody, parków narodowych, obszarów Natura 2000.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)
Warstwy przestrzenne uzyskane na drodze konwersji z systemu informacji przestrzennej działającego w GDOŚ, zawierająca granice: krain i mezoregionów, leśnych obszarów funkcjonalnych, puszcz polskich.

Biuro Nasiennictwa Leśnego (BNL)
Warstwy przestrzenne uzyskane na drodze konwersji z systemu informacji przestrzennej działającego w BNL,  zawierająca granice: regionów nasiennych.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW)
Warstwy przestrzenne uzyskane na drodze konwersji z systemu informacji przestrzennej działającego w KZGW,  zawierająca granice: działów wodnych.

National Centers for Environmental Prediction Global Forecast System Final (NCEP GFS - FNL)
Dane z bazy GFS-FNL zawierające informacje meteorologiczne od 2000 roku. Dane po przetworzeniu za pomocą modelu Weather Research and Forecasting (WRF), posłużyły do wygenerowania danych meteorologicznych prezentowanych w portalu BDL. Są to izolinie przedstawiające przestrzenny rozkład średniej rocznej temperatury powietrza, średniej temperatury okresu wegetacyjnego, wielkości opadu atmosferycznych, wielkości opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym, długości okresu wegetacyjnego, długości okresu bezprzymrozkowego na wysokości 2m i długości okresu bezprzymrozkowego na wysokości 0m.

Instytut Badawczy Leśnictwa
Dane z krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów na podstawie których w portalu BDL prezentowana jest lokalizacja pożarów na obszarach leśnych.

Państwowych Instytut Geologiczny
Warstwy przestrzenne uzyskane na drodze konwersji z systemu informacji przestrzennej działającego w PIG, zawierające granice: wydzieleń geologicznych i powierzchniowych utworów geologicznych, typów krajobrazu naturalnego, złóż surowców mineralnych, lokalizacje osuwisk.

Państwowy Rejestr Granic (PRG)
Warstwy przestrzenne uzyskane z Państwowego Rejestru Granic, prezentujące  granice: województw, powiatów i gmin.

Urzędy Marszałkowskie
Granice obwodów łowieckich w poszczególnych województwach.

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Mapy oraz elaboraty historyczne dla terenu Puszczy Kozienickiej.