Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Usługi mapowe OGC

1. Usługi WMS

1.1. Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach: 

 • RDLP
 • Nadleśnictwa
 • Leśnictwa
 • Oddziały PGL LP
 • Oddziały poza PGL LP wg PUL
 • Wydzielenia PGL LP
 • Wydzielenia poza PGL LP wg PUL

Adres usługi WMS: 

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL/mapserver/WMSServer

 


1.2. Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach według kategorii własności: 

 • RDLP
 • Nadleśnictwa
 • Leśnictwa
 • Oddziały PGL LP
 • Oddziały poza PGL LP wg PUL
 • Wydzielenia PGL LP
 • Wydzielenia poza PGL LP wg kategorii własności

Adres usługi WMS:

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL_kat_wlasnosci/MapServer/WMSServer1.3. Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach o zakazach wstępu do lasu: 

 • RDLP
 • Nadleśnictwa
 • Okresowy zakaz wstępu do lasu

Adres usługi WMS:

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_zakazy_wstepu_do_lasu/MapServer/WMSServer

 


1.4. Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach zagrożenia pożarowego w lasach: 

 • Strefy zagrożenia pożarowego

Adres usługi WMS:

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_zagrozenie_pozarowe_w_lasach/MapServer/WMSServer

  


1.5. Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach z zagospodarowania turystycznego:

 • Infrastruktura turystyczna
 • Program "Zanocuj w lesie"
 • Szlaki turystyczne
 • Ścieżki dydaktyczne

Adres usługi WMS:

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL_Mapa_turystyczna/MapServer/WMSServer


1.6. Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach z łowiectwa:

 • Obwody łowieckie

Adres usługi WMS:

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_Obwody_lowieckie/MapServer/WMSServer

  


1.7. Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach o drzewostanach:

 • RDLP
 • Nadleśnictwa
 • Leśnictwa
 • Oddziały PGL LP
 • Oddziały poza PGL LP wg PUL
 • Opisy wydzieleń PGL LP
 • Opisy wydzieleń poza PGL LP wg PUL
 • Wydzielenia leśne niezalesione PGL LP
 • Wydzielenia leśne niezalesione poza PGL LP wg PUL
 • Drzewostany w KO i KDO PGL LP
 • Drzewostany w KO i KDO poza PGL LP wg PUL
 • Drzewostany PGL LP
 • Drzewostany poza PGL LP wg PUL

Adres usługi WMS:

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/arcgis/services/WMS_BDL_mapa_drzewostanow/MapServer/WMSServer


1.8. Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach zbiorowisk roślinnych:

 • RDLP
 • Nadleśnictwa
 • Leśnictwa
 • Oddziały PGL LP
 • Oddziały poza PGL LP wg PUL
 • Dane fitosocjologiczne

Adres usługi WMS:

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/arcgis/services/WMS_BDL_mapa_zbiorowisk_roslinnych/MapServer/WMSServer

  


1.9. Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach siedliskowych:

 • RDLP
 • Nadleśnictwa
 • Leśnictwa
 • Oddziały PGL LP
 • Oddziały poza PGL LP wg PUL
 • Siedliska leśne

Adres usługi WMS:

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/arcgis/services/WMS_BDL_mapa_siedlisk/MapServer/WMSServer


2. Usługi WMTS

2.1. Usługa przeglądania (WMTS) danych Banku Danych o Lasach - mapa podstawowa: 

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/arcgis/rest/services/WMTS_BDL/MapServer/WMTS

 


2.2. Usługa przeglądania (WMTS) danych Banku Danych o Lasach wg form własności: 

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/arcgis/rest/services/WMTS_BDL_kat_wlasnosci/MapServer/WMTS

 


2.3. Usługa przeglądania (WMTS) danych Banku Danych o Lasach o drzewostanach

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/arcgis/rest/services/WMTS_BDL_mapa_drzewostanow/MapServer/WMTS

 


2.4. Usługa przeglądania (WMTS) danych Banku Danych o Lasach zbiorowisk roślinnych

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/arcgis/rest/services/WMTS_BDL_mapa_zbiorowisk_roślinnych/MapServer/WMTS

 


2.5. Usługa przeglądania (WMTS) danych Banku Danych o Lasach siedliskowych

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/arcgis/rest/services/WMTS_BDL_mapa_siedlisk/MapServer/WMTS

 


2.6. Usługa przeglądania (WMTS) danych Banku Danych o Lasach z łowiectwa

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/arcgis/rest/services/WMTS_BDL_Obwody_lowieckie/MapServer/WMTS


3. Usługi WFS

3.1. Usługa przeglądania (WFS) danych Banku Danych o Lasach: 

 • Leśnictwa
 • Nadleśnictwa
 • RDLP
 • RDLP Białystok wydzielenia
 • RDLP Gdańsk wydzielenia
 • RDLP Katowice wydzielenia
 • RDLP Kraków wydzielenia
 • RDLP Krosno wydzielenia
 • RDLP Lublin wydzielenia
 • RDLP Łódź wydzielenia
 • RDLP Olsztyn wydzielenia
 • RDLP Piła wydzielenia
 • RDLP Poznań wydzielenia
 • RDLP Radom wydzielenia
 • RDLP Szczecin wydzielenia
 • RDLP Szczecinek wydzielenia
 • RDLP Toruń wydzielenia
 • RDLP Warszawa wydzielenia
 • RDLP Wrocław wydzielenia
 • RDLP Zielona Góra wydzielenia

Adres usługi WFS:

https://wfs.bdl.lasy.gov.pl/geoserver/BDL/ows3.2. Usługa przeglądania (WFS) danych Banku Danych o Lasach - dane turystyczne: 

 • Infrastruktura turystyczna
 • Ścieżki dydaktyczne
 • Szlaki turystyczne
 • Program "Zanocuj w lesie"

Adres usługi WFS:

https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/arcgis/services/WFS_BDL_mapa_turystyczna/MapServer/WFSServer


4. Usługi OGC API Features

Usługa udostępniająca dane geometryczne i opisowe w postaci:

 • Leśnictwa
 • Nadleśnictwa
 • RDLP
 • RDLP Białystok wydzielenia
 • RDLP Gdańsk wydzielenia
 • RDLP Katowice wydzielenia
 • RDLP Kraków wydzielenia
 • RDLP Krosno wydzielenia
 • RDLP Lublin wydzielenia
 • RDLP Łódź wydzielenia
 • RDLP Olsztyn wydzielenia
 • RDLP Piła wydzielenia
 • RDLP Poznań wydzielenia
 • RDLP Radom wydzielenia
 • RDLP Szczecin wydzielenia
 • RDLP Szczecinek wydzielenia
 • RDLP Toruń wydzielenia
 • RDLP Warszawa wydzielenia
 • RDLP Wrocław wydzielenia
 • RDLP Zielona Góra wydzielenia

Adres usługi:

https://ogcapi.bdl.lasy.gov.pl