Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Monitoring lasu

Ochrona lasu

Stan zdrowotny lasów w Polsce w 2022 r. na podstawie badań monitoringowych pobierz

Stan zdrowotny lasów w Polsce w 2021 r. na podstawie badań monitoringowych pobierz

Stan zdrowotny lasów w Polsce w 2020 r. na podstawie badań monitoringowych pobierz

Stan zdrowotny lasów w Polsce w 2019 r. na podstawie badań monitoringowych pobierz

Stan zdrowotny lasów w Polsce w 2018 r. na podstawie badań monitoringowych pobierz

Stan zdrowotny lasów w Polsce w 2017 r. na podstawie badań monitoringowych pobierz

Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2016 r. pobierz

Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2015 r. pobierz

Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2014 r. pobierz