Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych  drzew leśnych w Polsce w 2023 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych  drzew leśnych w Polsce w 2022 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych  drzew leśnych w Polsce w 2021 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych  drzew leśnych w Polsce w 2020 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych  drzew leśnych w Polsce w 2019 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych  drzew leśnych w Polsce w 2018 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych  drzew leśnych w Polsce w 2017 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2016 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2015 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2014 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2013 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2012 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2011 roku pobierz

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2010 roku pobierz