Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

5-6 czerwca 2023 r. we Wrocławiu odbędzie się IX stacjonarna konferencja pt.: "Informacja Przestrzenna IMPULSem dla rozwoju lokalnego" podczas której przedstawimy prezentację pt.:  "Zasoby i aplikacje danych o lasach ze szczególnym uwzględnieniem uproszczonych planów urządzania lasów "