Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

W portalu BDL udostępniliśmy nową mapę tematyczną, która prezentuje zasięgi kategorii ochronności w lasach będących w zarządzie PGL LP.
Dotychczasowa informacja, zawarta w opisie taksacyjnym, jest teraz łatwo dostępna i widoczna na mapie.
Aby skorzystać z nowej mapy należy z menu Mapy BDL wybrać opcję -> "Mapa kategorii ochronności".
Więcej informacji o lasach ochronnych: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/l/lasy-ochronne