Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Nowe funkcjonalności w portalu Bank Danych o Lasach: 

1. Udostępniono narzędzie do wgrywania na mapę plików w formacie KLM/GPX. 
2. W narzędziu informatora dodano możliwość odczytania rozwinięcia skrótów opisujących wydzielenie leśne. Rozwinięcia skrótów pojawiają się po najechaniu kursorem na skrót (jak w opisie taksacyjnym).
3. Rozbudowano narzędzie wyszukiwania punktów według podanych współrzędnych.
4. Wprowadzono usprawnienia w działaniu kreatora raportów.
5. Wprowadzono kilka zmian w innych narzędziach np. wniosek interaktywny, dane historyczne.