Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową wersje aplikacji mobilnej mBDL, zawiera one takie modyfikacje:

  1. Wprowadzono możliwość edycji punktów w pomiarze powierzchni i odległości.
  2. Wprowadzono możliwość wstawienia punktu pomiarowego z lokalizacji GPS.
  3. Wprowadzono możliwość udostępniania zdjęć przypisanych do punktów i tras.
  4. Wprowadzono uproszczoną wersje instrukcji w postaci ekranów z komentarzami.
  5. Zmodyfikowano system komunikatów jakie aplikacja może wysyłać do użytkownika.
  6. Poprawiono błąd podczas rejestracji trasy na urządzeniach z Android 7.
  7. Poprawiono problem zliczania czasu rejestrowanej trasy oraz wprowadzono jego import w pliku KML/GPX.
  8. Zaktualizowano nazwy warstw w zdefiniowanych serwisach WMS.
  9. Wprowadzono zmiany w wybranych oknach aplikacji.