Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Modyfikacje w nowej wersji 1.5.0 aplikacji mobilnej mBDL:

  • Dodano system powiadomień, które wysyłane będą do użytkowników aplikacji.
  • Poprawa informacji przedstawianych w informatorze.
  • Poprawa wizualna opisu taksacyjnego.
  • Poprawa działania nawigacji.
  • Poprawa w oknie wyboru obiektu (nadleśnictw) do pobrania do pracy offline.
  • Aktualizacja legend map tematycznych BDL.