Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową wersję portalu BDL, gdzie wprowadziliśmy następujące modyfikacje:


1. Zmodyfikowane zostało narzędzie Indentyfikuj.
2. Poprawiono błąd wydruku mapy z podkładem w postaci ortofotomapy.
3. Zmodyfikowano adresy wybranych serwisów WMS.