Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

W menu głównym dodaliśmy zakładkę UPUL, gdzie udostępniamy: informację i instrukcję do BDL Plany Uproszczone, aplikację Kontrole UPUL, wersję instalacyjną programu Mapa PU oraz informację o wytycznych i dopłatach Funduszu Leśnego do sporządzania UPUL.