Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

W zasobach Banku Danych o Lasach zostały udostępnione zaktualizowane dane, aktualizacja obejmuje:

1. Zestawienia tabelaryczne dla lasów wszystkich form własności wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku.