Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

W systemie automatycznego udostepniania danych dla nadleśnictw PGL Lasy Państwowe dostępne są nowe dane.

Obecnie w systemie znajdują się zestawy danych wg stanu na 01.01.2016 r. W atrybutach danych geometrycznych wydzieleń leśnych (warstwa g_subarea) zostały dodane informacje o adresie leśnym, rodzaju powierzchni, typie siedliskowym lasu, gospodarstwie, funkcji lasu, budowie pionowej drzewostanu, wieku rębności, powierzchni wydzielenia, dominującej kategorii ochronności, kodzie gatunku panującego, udziale gatunku panującego oraz wieku gatunku panującego. W atrybutach danych geometrycznych oddziałów leśnych (warstwa g_compartment) została dodana informacja o adresie leśnym oddziału.

Zapraszamy do korzystania z formularza interaktywnego systemu udostępniania danych.