Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Żyzność gleby
Zespół fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby, zapewniających roślinom warunki życia (naturalna jej zdolność do zaspokajania potrzeb roślin).